ศูนย์การเรียนรู้เพาะเลี้ยงไส้เดือน

ศูนย์การเรียนรู้เพาะเลี้ยงไส้เดือน

ดูแลและบริหารโดย คุณป้าลำใย  สุพินิจ โดยก่อตั้งศูนย์นี้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558
ให้ผลผลิตมูลไส้เดือนแต่ละรอบ 2 สัปดาห์  สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง


สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง