ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีด

ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีด

สามารถสร้างผลผลิตได้ 23 - 30 กิโลกรัม ต่อ 45 วัน

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง