แหล่งเรียนรู้พริ้มพัฒนา

 

ตั้งอยู่ที่ ม.1 ตำบลเจ็ดเสมียนอำเภอโพธาราม ราชบุรี 70120 ประเทศไทย

http://www.prim.webiz.co.th/
 

GPS : 13.623819, 99.818447

 

 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง