บ้านไร่สวน PR.Model

บ้านไร่สวน PR.Model

ที่นี่มีเนื้อที่ 25 ไร่  ทำการเกษตรแบบผสมผสาน และที่สำคัญคือ ไร้สารเคมี
เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ให้คำแนะนำได้อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยความที่มีพืชเศรษฐกิจหลากหลาย

สนใจติดต่อ คุณลุงประเสริฐ  ทวีสุข หรือเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง