กลุ่มน้ำมันไพรสด ตาปะกำ

น้ำมันไพลสด  ผ่านกระบวนการขั้นตอนที่ถูกวิธี
มีอัตราส่วนที่เหมาะสม รักษาสรรพาคุณ มีคุณภาพ
อีกทั้งสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชนได้อีกด้วย

สนใจติดต่อ คุณดวงใจ 
โทร. 063-1955953

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง