วัดเจ็ดเสมียน

"วัดเจ็ดเสมียน" ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี มีเนื้อที่ 19 ไร่ 6 ตารางวา ประกาศตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2300
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.2519 ปัจจุบันมีพระครูสุวัฒนพิศาล เป็นเจ้าอาวาส และเป็นเจ้าคณะตำบลเจ็ดเสมียน

วัดเจ็ดเสมียน ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนตลาดเจ็ดเสมียนอยู่หลังสถานีรถไฟเจ็ดเสมียนสถานีเล็กๆ ที่รถไฟสายใต้ทุกขบวนต้องผ่านก่อนถึงราชบุรี

หัวใจของชุมชน คือ วัดเจ็ดเสมียน ดังพระราชนิพนธ์ "เสด็จประพาสไทรโยค"
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตอนหนึ่งว่า


" วัดเจ็ดเสมียน ลานวัดกว้างใหญ่ ต้นไม้ร่มดูงามนัก เรือลูกค้าจอดอาศัยอยู่ที่นี้มาก บ้านเจ็ดเสมียนนี้เป็นที่ชอบของนักเลงกลอน
พอใจจะอยากไหว้วานให้เสมียนมาจดแทบทุกฉบับ ในนิราศพระพุทธยอดฟ้าก็มีว่าถึงเจ็ดเสมียนนี้เหมือนกัน"

"ถึงท่าราบ เหมือนหนึ่งทาบทรวงถวิล ยิ่งโดยดิ้นโหยหวลครวญกระศัลย์ ด้วยได้ทุกข์ฉุกใจมาหลายวัน
จนบันลุเจ็ดเสมียนตำบลมาลำลำจะให้เรียกเสมียนหมาย มารายทุกข์ที่ทุกข์ถึงคนึงหา
จึงรีบเร่งนาเวศคันลีลา พอทิวากรเยื้องจวนสายัณห์ฯ"


 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง