พิพิธภัณฑ์ชุมชนเจ็ดเสมียน

พิพิธภัณฑ์ชุมชนเจ็ดเสมียน
คณะทำงานได้เข้าศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชน ประชุมปรึกษาและทำงานร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่
เพื่อพลิกฟื้นตลาดนัดชุมชนหลังสถานีรถไฟเก่า (อายุร่วมร้อยปี) ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง จากนั้นก็ทำแผนปรับปรุง จัดระเบียบ
ดูแลความสะอาดจัดการบ้านเรือนที่ทรุดโทรม ร้านทองเก่าที่ปิดตาย ให้กลายมาเป็น "พิพิธภัณฑ์เล็ก ๆ"
บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาในอดีต โดยมีชาวบ้านเจ้าของเดิมเป็นผู้ดูแล

พิพิธภัณฑ์ชุมชนเจ็ดเสมียน ตั้งอยู่ภายในตลาดเก่า 119 ปี


GPS : 13.636131, 99.820344

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง