เกษตรวิถีพอเพียง

เกษตรวิถีพอเพียง หรือ แหล่งเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ

ได้ทำตามหลักคำสอนด้านเกษตรกรรมของรัชกาลที่ 9 ด้านการผสมผสานพืชต่างๆมาปลูกร่วมกัน
โดยเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลภายนอก  สามารถมาขอข้อมูลต่าง ๆ ได้อีกด้วย

สนใจติดต่อ คุณดวงสมร  วงศ์ยารา
โทร. 099-148-3511

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง