สำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

สำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ตั้งอยู่ที่ 88  หมู่ 2  ถนนเพชรเกษมสายเก่า
ตำบลเจ็ดเสมียน  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี
70120

โทรศัพท์ และ โทรสาร 032-397616

เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ในเวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

GPS : 13.626497, 99.829350

 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง